Promote a Blog | Blog Directory | Content Marketing | Analytics | Blog | FAQ |

Explore » Blog Directory of Selected Blogs
Connect » Authentic Blogger Community
Discover » Featured Blogs and Topics

בדרך לתבור: חלמוניות, תצפיות וכנסיה

content discovered on Friday, November 10, 2017

מוקדש למשפחת ביטון מכפר תבור צילום:אלמוג החל באמצע אוקטובר מתחילות, יחד עם הגשמים הראשונים והירידה בטמפרטורה, להופיע החלמוניות הראשונות. הן קיבלו את שמן בגלל צבען הצהוב הבוהק שדומה לחלמון. חלמוניות ראשונות מופיעות בצפון הגולן ובהר מירון, באמצע אוקטובר. אחר כך הן מגיעות לנגב (סביבות להבים, אבל בעוד מקומות), ומאמצע נובמבר - בתבור ובמקומות אחרים בגליל. הפעם נצא בדרך לתבור, לראות את החלמוניות, המנזר שעל ההר ואת כפר תבור היפה. בתפר בין עמק יזרעאל ורמות הגליל התחתון המזרחי, מתנשאים להם שני הרים, שגובהם כמ... read more »

פרשים אוסטרליים בארץ הקודש: 100 שנה למלחמת העול...

content discovered on Monday, October 16, 2017

** אירועי 100 שנה למלחמת העולם הראשונה במעמד ראשי ממשלות ישראל ואוסטרליה ** מלחמת העולם הראשונה פרצה ב-1914 ושינתה את פני העולם. אירופה של מלכים, אימפריות ורומנטיקה, עולם של המאה ה-19, נזרק בבת אחת לתוך שדות של אש, דם והרוגים רבים, בקרבות ללא תכלית. אם נסתכל על הזוית שלנו, יהודים לחמו זה בזה, בשני הצדדים. רבים אחרים גורשו וסבלו (בעיקר במזרח פולין). בארץ ישראל התחילה המלחמה מעט מאוחר יותר, ב-1915, כשאימפריה העותמאנית נכנסה למלחמה לצד גרמניה ומדינות ה״מרכז״. רבים מיהודי הארץ היו נתיני מדינות אויב, בעיק... read more »

Top Performing BlogsCOPYRIGHT NOTICE: BlogUpp does not claim ownership of any content distributed via this blog directory and its content marketing channels.
The authors of the blogs featured above are assumed to be the content owners. BlogUpp is a blog promotion and content marketing service. Learn more

Terms of Service | Privacy Policy | Copyright © 2017, BlogUpp (aka BlogUp)