Promote a Blog | Blog Directory | Content Marketing | Analytics | Blog | FAQ |

Explore » Blog Directory of Selected Blogs
Connect » Authentic Blogger Community
Discover » Featured Blogs and Topics

ממירון ועד חצור - בין יערות וקברים קדושים

content discovered on Saturday, May 13, 2017

לפני יותר מעשרים שנה ביקרתי בפעם הראשונה (והיחידה...)במירוןבל״ג בעומר.. הופתעתימהעוצמהשל הצבעים, הריחות והאמונה האדירה של חרדים ומסורתיים, אשכנזים ומזרחיים - מהאירוע העצום הזה. מי שהגיע מעולם שכלתני, בין אם דתי ובין אם חילוני, יכול להרגיש בדקה הראשונה ניכור, אולי אפילו רתיעה מאירוע השיא של השתטחות וחגיגות על קברי צדיקים. אבל אם כל כך הרבה אנשים אומרים שזה טוב להם, שהם נושעים מצרותיהם, מבלים בין כל המוני בית ישראל, מתפללים, אוכלים, מי אני שאקלקל את החגיגה? יש ביהדות שני כוחות או זרמים בכל הקשור ליחס לקבר... read more »

בשדות פלשת - מלומת העצמאות בחזית הדרום

לקראת יוםהזכרוןנבקר בכמה מאתרי הקרבות הקשים והאכזריים בדרום, ונחזור ל״שדות פלשת״ בהם הקריבו בנים ובנות את חייהם, בלמו את הצבא המצרי, לחמו על הגנתישוביהםופרצו את הדרך אל הנגב ההתיישבות היהודית בימי המנדט לא התמקדה, בתחילה, בדרום הארץ. הישוב הדרומי ביותר היה באר טוביה. רק ב-1939 נוספה נגבה לרשימה כישוב חומה ומגדל, ובשנות הארבעים נוספו לא מעט ישובים קטנים - גם בנגב המערבי וגם בשפלת החוף. ישובים מעטים בין הרבה כפרים ערבים וערים ערביות. בשדות באר טוביה בהחלטת החלוקה ב-1947 ניתן הנגב למדינת ישראל, לא מעט ב... read more »

בשדות פלשת - מורשת 1948 בחזית הדרום

לקראת יוםהזכרוןנבקר בכמה מאתרי הקרבות הקשים והאכזריים בדרום, ונחזור ל״שדות פלשת״ בהם הקריבו בנים ובנות את חייהם, בלמו את הצבא המצרי, לחמו על הגנתישוביהםופרצו את הדרך אל הנגב ההתיישבות היהודית בימי המנדט לא התמקדה, בתחילה, בדרום הארץ. הישוב הדרומי ביותר היה באר טוביה. רק ב-1939 נוספה נגבה לרשימה כישוב חומה ומגדל, ובשנות הארבעים נוספו לא מעט ישובים קטנים - גם בנגב המערבי וגם בשפלת החוף. ישובים מעטים בין הרבה כפרים ערבים וערים ערביות. בשדות באר טוביה בהחלטת החלוקה ב-1947 ניתן הנגב למדינת ישראל, לא מעט ב... read more »

בשדות פלשת - מלחמת העצמאות בחזית הדרום

לקראת יוםהזכרוןנבקר בכמה מאתרי הקרבות הקשים והאכזריים בדרום, ונחזור ל״שדות פלשת״ בהם הקריבו בנים ובנות את חייהם, בלמו את הצבא המצרי, לחמו על הגנתישוביהםופרצו את הדרך אל הנגב ההתיישבות היהודית בימי המנדט לא התמקדה, בתחילה, בדרום הארץ. לאורך זמן רב, הישוב הדרומי ביותר היה באר טוביה. רק ב-1939 נוספה נגבה לרשימה כישוב חומה ומגדל, ובשנות הארבעים נוספו לא מעט ישובים קטנים - גם בנגב המערבי וגם בשפלת החוף. ישובים מעטים בין הרבה כפרים ערבים וערים ערביות. בשדות באר טוביה בהחלטת החלוקה ב-1947 ניתן הנגב למדינת י... read more »

בין שוויץ למנחמיה: טיול מעל הכינרת

הפוסט מוקדש לחוה ונרי קרמר מיבנאלהיחס בין הישראלים לכינרת כבר מזמן חרג מהיחס לסתם אגם קטן בצפון. מתרגשים ומתעדכנים מעליית וירידת המפלס (למרות שהכינרת כבר מזמן לא חשובה לצריכת המים של האזרחים). כולנו מקטרים על הלכלוך והצפיפות (אבל נוסעים בכל זאת לחופי הכינרת). הפעם נצא לטיול שיצפה על הכינרת מלמעל, מצידה המערבי והדרומי, ונראה עד כמה היא באמת יפה. נתחיל את הנסיעה בטבריה. ב״חצי הגובה״ בין טבריה עילית תחתית, לכיוון דרום, ניטע ״יער שוויץ״, בתרומת ידידי קק״ל בשוויץ. הדרך אולי לא מזכירה את שוויץ (פרט לימים מסו... read more »

Top Performing BlogsCOPYRIGHT NOTICE: BlogUpp does not claim ownership of any content distributed via this blog directory and its content marketing channels.
The authors of the blogs featured above are assumed to be the content owners. BlogUpp is a blog promotion and content marketing service. Learn more

Terms of Service | Privacy Policy | Copyright © 2017, BlogUpp (aka BlogUp)